Bài gậy dưỡng sinh
Tác giả: Cụ Mai Bắc Đẫu
Giới thiệu: Nguyễn Ngọc Sáng

Trong mục đích gởi đến quý vị một vài phương pháp tập luyện, chúng tôi xin giới thiệu nơi đây "bài gậy của cụ Mai Bắc Đẫu". Bài này gồm những động tác đơn sơ, dễ tập, đồng thời chỉ đòi hỏi một cây gậy dài. Bài có tất cả 11 động tác, sẽ được giới thiệu trong 4 lần. Xin mời Quý vị bắt đầu tập.

Để bắt đầu, xin quý vị đứng như trong hình dưới đây (hình 1):

- đứng tự nhiên, tay trái để dọc theo thân mình;
- tay phải cầm gậy, lòng bàn tay hướng ra sau, hổ khẩu hướng xuống đất;
- gậy để nghiêng qua phía bên phải.

1. Động tác quay bả vai
a) Hít vô:
- Chân trái bước sang trái một bước đồng thời dùng sức nhấc gậy lên, tay trái "bắt" lấy gậy (hình 2);
- Đưa gậy lên cao, khi gậy lên đến trên đầu, hơi ngả người ra phía sau, mặt ngó lên trời (hình 3);

 

- Khi gậy tới lưng, nín hơi (không hít vô, không thở ra) trong một chút (hình 4)

  

b) Thở ra: - Từ từ đưa gậy trở về phía trước, khi gậy lên đến trên đầu, giữ sao cho thân mình thẳng (hình 5);
- Từ từ thở ra, đồng thời hạ gậy xuống (hình 6).

2. Động tác xoay cột sống
Đưa gậy lên vai (hình 7).
a) Hít vô: Quay người qua trái, đầu gậy phải ở phía trước, tay trái ở phía sau; nín hơi một chút (hình 8)
b) Thở ra: Quay người trở lại vị trí cũ (hình 9).

  

c) Hít vô: Quay người qua phải, đầu gậy trái ở phía trước, tay phải ở phía sau; nín hơi một chút (hình 10)
d) Thở ra: Quay người trở lại vị trí cũ (hình 11).

 

3. Động tác nghiêng người
Gậy ở trên vai (hình 12).

a) Hít vô: Từ từ nghiêng đầu và thân mình qua bên trái, tay phải trên cao, tay trái dưới thấp (hình 13).
b) Thở ra: Từ từ đưa người trở lại thẳng đứng (hình 14).

 

c) Hít vô: Từ từ nghiêng đầu và thân mình qua bên phải, tay trái trên cao, tay phải dưới thấp (hình 15).
b) Thở ra: Từ từ đưa người trở lại thẳng đứng (hình 16).

 

Xem tiếp động tác 4-5-6