Bài gậy dưỡng sinh
Tác giả: Cụ Mai Bắc Đẫu
Giới thiệu: Nguyễn Ngọc Sáng

4. Động tác đá gậy
Để gậy nằm ngang, phía dưới thấp (hình 17)
a) Hít vô: Đưa gậy lên cao trên đầu, đầu hơi ngả ra sau (hình 18).
b) Thở ra: Hạ gậy xuống, 2 tay giữ nằm ngang (song song với mặt đất), đồng thời đá chân trái lên (hình 19).

  

c) Hít vô: Hạ chân trái xuống, 2 tay đưa gậy trở lên trên đầu (hình 20).
d) Thở ra: Hạ gậy xuống, 2 tay giữ nằm ngang (song song với mặt đất), đồng thời đá chân phải lên (hình 21).
Hạ chân phải xuống, hạ gậy xuống là xong động tác 4 (hình 22).

  

5. Động tác xuống tấn
Gậy ở dưới thấp (hình 23).
a) Hít vô: Đưa gậy lên cao trên đầu, mặt ngó lên đồng thời chân trái bước tới, quì gối phải (hình 24).
b) Thở ra: Đứng lên, kéo chân phải về, hạ gậy xuống (hình 25).

  

c) Hít vô: Đưa gậy lên cao trên đầu, mặt ngó lên đồng thời chân trái bước tới, quì gối trái (hình 26).
d) Thở ra: Đứng lên, kéo chân trái về, hạ gậy xuống (hình 27).
*Lưu ý: Khi quì, gối không chạm đất.

 

6. Động tác ngồi trên gót
Gậy ở dưới thấp (hình 28)
a) Hít vô: Nhón hai gót chân lên, hạ người xuống, hai mông ngồi trên gót chân, hai tay đưa thẳng ra trước (hình 29).
b) Thở ra: Đứng lên, đưa gậy trở lại dưới thấp (hình 30).

  

Xem tiếp động tác 7-8-9 20"> 

Xem tiếp động tác 7-8-9