Dăm câu đối

Xuân Canh Dần 2010

            Kỷ Sửu quê người biệt năm cũ
            Canh Dần đất khách đón xuân sang

Xuân Tân Mão 2011

            Lan cúc mai đào đây Hội Tết
            Cây nêu pháo đỏ trở Về Nguồn

            Cọp qua mèo tới, nơi xứ người, không mất gốc
            Tết đến Xuân về, xa quê mẹ, chẳng quên nguồn

            Dẫu tại xứ người, không mất gốc
            Dù xa quê cũ, chẳng quên nguồn

            Xứ người họp mặt vui Tết đến
            Đất khách cùng nhau đón Xuân sang

            Đón Tết nơi xứ người không mất gốc
            Vui Xuân xa quê mẹ chẳng quên nguồn

            Chào mừng anh chị đến vui Tết
            Kính chúc mọi người một mùa Xuân

            Mừng gặp nhau ta vui Xuân đón Tết
            Tay trong tay siết chặt tình quê hương

            Hội lại anh em mình vui Tết
            Về chung tưởng nhớ đến cội Nguồn

            Tìm nơi vui vẻ: đi Hội Tết
            Nhớ lại quê hương: nhớ Về Nguồn

            Có hội nào vui bằng Hội Tết
            Đi đâu cũng phải nhớ Về Nguồn

            Năm cũ đã xin hằng ngày dùng đủ
            Năm nay cũng vẫn cầu vừa đủ xài

            Hội Tết là nơi ta gặp gỡ
            Về Nguồn là nhớ đến tổ tiên

Xuân Bính Thân 2016

            Nào ta cùng đến vui Hội Tết
            Để nhớ quê hương nhớ Về Nguồn