Đấng Chăn Chiên lành

Chúa ơi đây chiên lạc
Xa bầy nên ngơ ngác
Giữa đời đầy gai chông
Hiểm nguy và đói khát

Con lầm lỡ một đời
Trần thế tiếng gọi mời
Tiền-danh-vui-lạc-thú
Làm con xa Chúa rồi.

Chúa không nỡ bỏ con
Ngược xuôi trăm lối mòn
Quyết tìm ra chiên lạc
Đem trở lại với đàn

Rồi khi tìm gặp lại
Chúa bồng bế ấp yêu
Sau khi đi hoang dại
Chiên lại được nuông chiều

Con muốn là chiên lạc
Mà biết quay trở về
Con sợ là chiên lạc
Đi không biết lối về

Chiên lạc là con đó
Chúa là người chủ chăn
Không bao giờ Chúa bỏ
Để con phải khó khăn

Chiên lạc là con đó
Muốn trở lại với đàn
Xin tha bao lầm lỡ
Chúa là Đấng từ nhân

Chiên lạc là con đó
Đã bao phen bỏ đi
Nay mong được gần Chúa
Nên quyết tâm tìm về

Từ nay thì con sẽ
Về đây sống một đàn
Nơi luôn luôn có Chúa
Đấng Chăn Chiên Lành