Hoa dâng Mẹ

Tháng năm tháng của Mẹ
Xin dâng lên trước tòa
Lời kinh và tiếng hát
Cùng với những đóa hoa

Hoa này con kết bởi
Những bông hoa đời con
Của bao nhiêu sưóng khổ
Ngày vui với ngày buồn

Đây hoa hồng một đóa
Màu hồng của ước mơ
Chỉ là ước mơ nhỏ
Mẹ thương tình ban cho

Những bông hoa màu tím
Màu tím của thủy chung
Đường trung trinh với Chúa
Nguyện theo Mẹ đến cùng

Đời con nhiều ước vọng
Không có bông màu xanh
Để con dâng lên Mẹ
Cầu cho ước vọng thành

Con dâng Mẹ huệ trắng
Màu trắng của ngây thơ
Bởi đời nhiều gian trá
Con Mẹ quá dại khờ

Con dâng Mẹ cúc vàng
Màu đặc trưng cao sang
Trần thế ca mừng Mẹ
Mẹ Thiên Chúa cao quang

Rực rỡ bông màu đỏ
Của nghị lực quyết tâm
Theo con đường thánh thiện
Mẹ là sao chỉ nam

Hoa đời con góp lại
Làm lễ vật tiến dâng
Xin Mẹ nhận tất cả
Đỏ xanh trắng tím vàng.