Phải vậy không anh

Nhìn ảnh vẽ, tôi thấy thiệt là lạ
Nên phải hỏi bởi không thể làm thinh
Thắc mắc quá nên tôi muốn hỏi anh
Tại sao anh lại cúi đầu phủ phục

Trước tử tội mà trong một vài phút
Anh sẽ làm theo lệnh của quan trên
Quan trên cũng chỉ theo lệnh triều đình
Để xử phạt những người theo “tà đạo”

Bằng nhiều cách như nào là xử giảo
Kết thúc mạng người bằng một sợi dây
Người ở bên kia, người ở bên này
Sau lệnh truyền, cứ mạnh tay lo siết

Nhưng cái cách mà có nhiều người biết
Là xử trảm, nghĩa là xử chém đầu
Dụng cụ anh cần là một cái đao
Nếu thương tình, anh sẽ mài cho bén

Để nhát đao sẽ ngọt sớt khi chém
Cánh tay vung là chiếc đầu sẽ rơi
Vậy là xong, và chỉ có vậy thôi.
Nếu chỉ vậy, đâu có gì phải nói

Đằng này khi ở trước mặt tử tội
Anh lại quỳ, thế “qui tấn khán đao”(*)
Tử tội nhìn, anh lặng lẻ cúi đầu
Đó là điều khiến cho tôi thắc mắc

Với tử tội, anh thuộc hàng cháu chắt
Nên ra tay, anh cảm thấy ngại ngùng?
Nhất là khi thấy cụ vẫn ung dung
Không tỏ ra một chút gì sợ hải

Thái độ cụ đã làm anh ái ngại
Nên dẫu rằng làm công việc quen tay
Với ông già tuổi đã tám mươi hai
Anh cảm thấy sao lòng anh bối rối?

Dẫu rằng vậy, sao anh lại quỳ gối?
Tử tội đã bị buộc vào cọc hình
Hay quan quân không có ở cạnh bên
Anh nhân dịp cúi đầu để nói nhỏ?

“Con chém cụ, cụ “đi”, xin cụ nhớ
Mai sau đây khi cụ ở trên trời
Phù hộ cháu con còn ở dưới đời
Một lạy này, con xin đưa tiển cụ”

Hay là anh … cũng là người có đạo
Mà bấy lâu không được gặp cha thầy
Sẵn hôm nay, may có được dịp này
Nên tiện thể xin chịu phép giải tội?!

Bởi vậy cho nên anh đã quỳ gối
Để khiêm cung mà đón nhận phép lành
Quá thắc mắc nên tôi phải hỏi anh
Hỏi chơi vậy chớ làm sao anh nói!

(*) qui tấn khán đao là một thế võ, trong việc sử dụng đao.