Tại ai mà!

Tại ai mà Chúa phải chịu lạnh lẽo
Hang bò lừa sanh ra lúc nửa đêm
Nơi xa xa phía ngoại thành Bê Lem
Mẹ có đó cùng con chia giá lạnh

Tại ai mà Chúa phải đi lánh nạn
Khi sinh ra mới được có mấy ngày
Có Mẹ theo lưu lạc nơi xứ người
Cùng với con tạm những ngày nương náu

Tại ai mà Chúa đổ mồ hôi máu
Bởi đau buồn tội lỗi của trần gian
Tội đã làm Chúa đau khổ vô ngần
Mẹ thấy con mà lòng đau như cắt

Tại ai mà Chúa chịu người ta bắt
Như một tên tội phạm ở trên đời
Bởi quân gian gươm dáo vây quanh Người
Ôi Mẹ ơi, biết bao là chua xót

Tại ai mà Chúa phải chịu roi vọt
Những vết đòn hằn những vết thương đau
Mẹ thấy con, đau đớn biết dường nào
Đau trong lòng mà không chia sẻ đặng

Tại ai mà Chúa phải vai vác nặng
Chân khập khỉu bước lên đồi Can vê
Mẹ theo con lòng chua xót trăm bề
Cùng với con, Mẹ chia phần tủi nhục

Tại ai mà Chúa ba lần ngả gục
Trên đường đi chịu chết chuộc tội người
Gánh thập giá nhẹ hơn gánh tội đời
Mẹ nhìn con lòng buồn khôn xiết tả

Tại ai mà Chúa chịu treo thập giá
Giữa hai người tử tội, thiệt tội nhân
Thân xác nặng làm toạc vết đinh đâm
Mẹ đứng đó nhìn con lòng quặn thắt

Tại ai mà trời chiều nên xám ngắt
Bởi xót thương Chúa chịu chết giữa trời
Sinh nơi hang đá, chết trên đỉnh đồi
Vòng gai nhọn Chúa kê đầu làm gối

Bởi tại tội, Mẹ ơi, bởi tại tội
Nên Chúa đã sinh xuống thế làm người
Làm người để gánh tội thay cho người
Thương cho Mẹ đã thông phần cứu chuộc!