Tháng năm tháng Mẹ

Tháng năm con nhớ Mẹ
Không chỉ tháng này thôi
Mà suốt cả cuộc đời
Suốt đời con nhớ Mẹ

Tháng năm con dâng Mẹ
Tiếng hát hòa lời kinh
Với tất cả tâm tình
Con kính dâng lên Mẹ

Tháng năm con xin Mẹ
Gìn giữ con suốt đời
Không chỉ tháng này thôi
Để khi chết có Mẹ

Tháng năm khẩn cầu Mẹ
Không phải một tháng thôi
Mà suốt năm, mỗi ngày
Con luôn khẩn cầu Mẹ

Tháng năm tung hô Mẹ
Mẹ của cả đất trời
Mẹ của cả muôn loài
Con luôn tung hô Mẹ

Tháng năm chạy đến Mẹ
Để được ơn chở che
Trần thế phủ tư bề
Con luôn chạy đến Mẹ

Tháng năm hát mừng Mẹ
Tiếng hát tự đáy lòng
Ngợi khen Mẹ thiên cung
Chúng con hát mừng Mẹ

Tháng năm chúc tụng Mẹ
Mẹ Chúa Cả thiên đình
Mẹ là Đấng Khiết Trinh
Muôn đời chúc tụng Mẹ

Tháng năm noi gương Mẹ
Đáp hai tiếng xin vâng
Trong cuộc sống dương trần
Con xin noi gương Mẹ

Tháng năm theo chân Mẹ
Đi lên trên đỉnh đồi
Nơi Chúa chết chuộc đời
Con xin theo chân Mẹ

Tháng năm dâng lên Mẹ
Những năm tháng đời con
Ngày vui với ngày buồn
Con xin dâng lên Mẹ

Con luôn luôn nhớ Mẹ
Lẻ nào Mẹ quên con
Dẫu đường trần còn vương
Đừng quên con Mẹ nhé!