Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy ông bà tử đạo
Nay vinh hiển trên trời
Xin phù hộ con cháu
Còn lưu lạc dưới đời

Nhớ ba trăm năm trước
Ông bà đã hiên ngang
Không một chút sợ sệt
Khi tiến ra pháp trường

Khi quan quân bắt bớ
Ông bà trốn lên rừng
Khi lệnh trên cởi mở
Ông bà trở về làng

Sống làm người lương thiện
Tưởng được sống bình yên
Nhưng vì theo đạo Chúa
Nghịch ý với triều đình

Quan lại được lệnh bắt
Chân tay phải xích xiềng
Ông bà vẫn không ngại
Vẫn một lòng trung kiên

Chân không chịu quá khóa
Miệng luôn vẫn ngợi ca
Vẫn một lòng thờ Chúa
Lòng luôn vẫn thiết tha

Mặc cho lời dụ dỗ
Vẫn trước sau một lòng
Mặc cho lời hăm dọa
Vẫn quyết không đổi lòng

Mặc cho bị đánh đập
Thân xác nào sá chi
Mặc đầu rơi máu đổ
Mạng sống có sá gì

Qua cuộc sống tạm bợ
Giờ hưởng phúc thiên đàng
Xưa thế gian vất vả
Nay thiên quốc huy hoàng

Ông bà của con đó
Xin phù hộ cháu con
Khi còn ở dưới thế
Đạo Chúa luôn vẹn toàn

Xin phù hộ con cháu
Luôn luôn vẫn lòng tin
Như ông bà xưa đã
Theo Chúa luôn trung thành