Bài văn tế cho giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh dịp Tết Canh Dần 2010
Văn Tế 2010

Duy Việt lịch, tứ thiên bát bách, cửu thập niên (4890)
Tự Hùng Vương thời Đệ Nhất nguyên niên.
Thập nhị nguyệt, thập lục nhật, Kỷ Sửu niên
(vì ta mừng Tết trước ngày mồng 1 Tết, còn ở trong năm Kỷ Sửu)

Quá Kỷ Sửu, Canh Dần niên

Kính lạy Quốc Tổ, các đấng tiên hiền
Nhớ xưa kia, hơn bốn ngàn năm trước
Đã ra công dựng xây nên đất nước
Để cháu con chung hưởng mãi nghìn sau

Lòng thành theo hương khói bay lên cao
Cháu con nay tụ tập nơi đất khách
Quê hương đất mẹ nghìn trùng xa cách
Nay nhân dịp sắp sửa đón xuân sang

Họp mặt nhau đây
Trước bàn thờ Quốc tổ,
Khấu bái hương linh tiền nhân Việt tộc,
Chư vị anh hùng, liệt sĩ
Đồng dâng hương hoa cáo tế
Ba lạy này con cháu xin kính dâng
*Lạy ba lạy, kính mời quan khách yên lặng cúi đầu khi những người thi lễ sắp sửa lạy

Nhớ xưa kia,
Thuở lập quốc, con hai dòng, dưới biển trên non
Rồng theo cha xuống nước, con theo mẹ trên ngàn
Rồi từ đó sử xanh rạng rở
Trong những phen sóng gió
Nổi lên bao đấng hùng anh
Đánh giặc xâm lăng tan tành
Bảo vệ quê hương một cõi

Nhưng than ôi!
Trời đang hồng lại hóa ra tăm tối
Hai họ Trịnh Nguyễn tranh miếng đỉnh chung….
Khiến cháu con phải sống cảnh hai dòng
Lấy sông Gianh để phân chia ranh giới

Thế mà rồi lịch sử lại tiếp nối
Đất nước lại phân đôi, sông Bến Hải làm nơi chia cách
Nạn tà thần, cháu con lại phải hai dòng nam bắc
Nhưng vẫn còn nơi đất mẹ dung thân

Và rồi Tổ tiên ơi, lại cũng nạn tà thần
Gây ra chuyện tai trời ách nước
Khiến cháu con lại hai dòng, một nơi đất mẹ, một lạc loài nơi đất khách
Tưởng lại mà tiếc công ơn của bao đấng hùng anh

Tiếp đời Hùng qua những Đinh Lê Lý Trần
Những Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo
Và những gương bất khuất Nguyễn Biểu
Đã viết nên những trang sử vàng
Danh chói rạng Hai Phú Hưng Nam
Và biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ

Chúng con nay, tuy sống xa đất mẹ
Nhưng lòng vẫn thương nhớ tới quê hương
Vẫn luôn nhớ những khổ ải hưng vong,
Của những chuỗi ngày dài nô lệ

Với quân Minh, nhớ anh hùng Lê Lợi
Với quân Thanh, nhớ Nguyễn Huệ Quang Trung
Với giặc Tây, nhớ Đề Thám oai hùng
Với tà thần, nhớ anh hùng liệt sĩ

Tất cả đã vì hòa bình tự chủ
Xả thân mình để bảo vệ non sông
Mà sao nay ai đã nỡ rấp tâm
Đem đất mẹ dâng cho nòi giặc bắc

Tổ tiên xưa bảo vệ từng tấc đất
Để giống nòi ta hùng cứ một phương
Luôn đấu tranh, chung lưng sống kiên cường
Nay vì ai mà dư đồ tan nát

Trong đất liền manh nha vụ bâu xít
Ngoài hải đảo đã mất Hoàng Trường Sa
Ách thiên tai với bão táp phong ba
Dân khổ cực lại càng thêm khổ cực

Đau buồn thay người chung dòng Hồng Lạc
Đi đày đọa hiếp đáp người chung dòng
Tam Tòa Loan Lý Bát Nhã bạo tàn
Người nước Việt đày đọa người nước Việt

Ôi tiếc công những anh hùng hào kiệt
Tổ tiên ơi, hào kiệt nước Việt ơi
Đâu cảnh thanh bình
Đâu thời thịnh trị
Trên mảnh đất các ngài đã từng bảo vệ.

Kính cẩn dâng hương chầu Quốc tổ
Vạn thế hiển linh
Phù hộ cho
Quốc thái dân an

Phút tôn nghiêm, tấm lòng thành, thắp nén hương thơm,
Chúng con kính cầu Quốc Tổ linh thiêng chứng giám.
Ba lạy này con cháu xin kính dâng
(Trống chiêng, lạy ba lạy nữa)