Giáo xứ Thánh Minh Orlando
Văn tế 2011

Việt Nam quốc lịch, năm thứ 4891,
kể từ đời Hùng Vương đệ nhật nguyên niên,

Kính lạy Quốc Tổ
Các đấng tiền nhân
Nay ngày đầu năm
Cho dù xa cách
Tiết xuân sang, tha hương nơi đất khách
Dẫu xứ người luôn tưởng nhớ quê cha
Ơn Quốc Tổ gần năm ngàn năm xưa
Đã ra công dựng xây nên đất nước

Nay cháu con để đền ơn sau trước
Họp nhau đây vốn dòng dõi Lạc Hồng,
Lễ vật hương thơm cùng với tấm lòng
Thành kính cung nghinh dâng lên Quốc Tổ

Quốc Tổ ơi!

Vật gốc ở Trời, người gốc ở tổ
Cây kia có gốc, nước nọ có nguồn.

Chúng con đây

Gốc tích xưa sinh trong bọc trăm trứng
Tiên hay Rồng cũng một dòng mẹ cha
Cùng trong bọc như chung trong một nhà
Thương yêu nhau tình anh em ruột thịt

Gian nan hưng thịnh luôn luôn khắng khít
Tình nghĩa lúc nào cũng vẫn đậm sâu
Vẫn luôn luôn đùm bọc bảo vệ nhau
Như xưa kia giặc Ân sang cướp bóc

Giết hại sanh linh, gây bao tang tóc
Vừa lớn lên cơm ăn không đủ no
Cha mẹ một mình không đủ sức lo
Nhưng đã được đồng bào chung đùm bọc

Nhờ vậy Thánh Gióng
Đã tung vó ngựa thần
Vung gậy sắt làm khiếp vía thù quân,
Đánh tan giặc uy danh lừng lẫy

Rồi trải qua những Trưng Triệu Lê Lý
Đã bao lần đất nước bị xâm lăng
Thế quân giặc dũng mảnh hung hăng
Nhưng cả nước làm kinh hồn giặc Bắc

Nhờ đâu mà
Dẫu cho giặc đông gấp trăm lần
Dẫu cho giặc quen việc xâm lăng
Nhưng rồi cũng đã phải chịu khuất phục

Nhờ đâu mà
Dẫu dân ta luôn quen sống hiền hòa
Dẫu dân ta không quen chuyện can qua
Chỉ đấu tranh để bảo vệ đất nước

Bởi đã nhờ ông cha ta thuở trước
Khó nguy gian khổ luôn chung một lòng
Nhớ lại Bình Than rồi đến Diên Hồng
Những hội nghị nói lên tình đoàn kết

Ta hãy nghe Trần Quốc Tuấn đã viết
không có mặc ta chia nhau áo;
không có ăn thì ta chia nhau cơm.
Ði đường thủy ta cùng đi chung thuyền;
Đi đường bộ thì ta chia nhau ngựa.
Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết;
Được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười.
dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ,
nghìn thây ta bọc trong da ngựa

Tổ tiên xưa dù gian lao cũng đã
Lo mãnh đất quê hương cho cháu con
Ta gắng sao dân còn đất nước còn
Đây là di sản ông cha để lại

Nay cho dù đón Xuân nơi hải ngoại
Cũng vẫn có pháo đỏ bánh chưng xanh
Thịt đậu gạo nếp chung trong lá xanh
Như anh em thuở trước cùng trong bọc

Nguyện muôn người cháu con Hồng Lạc
Nhớ tổ tiên mà luôn biết thương nhau
Đoàn kết một lòng gắn bó trước sau
Để gìn giữ quê hương đất nước

Tiết Xuân sang
Ngày đầu năm mới
Họp mặt nhau đây
Trước bàn thờ,
Vọng bái hương linh Quốc Tổ
Hồn thiêng các bậc tiền nhân
Chư vị anh hùng, liệt sĩ
Đồng dâng hương hoa cáo tế
Ba lạy này con cháu xin kính dâng