Giáo xứ Thánh Minh Orlando
Văn tế 2012

Việt Nam quốc lịch, năm thứ 4892,
kể từ đời Hùng Vương đệ nhật nguyên niên,

Kính lạy Quốc Tổ
Các đấng tiền nhân
Nay ngày đầu năm
Cho dù xa cách
Tiết xuân sang, tha hương nơi đất khách
Dẫu xứ người luôn tưởng nhớ quê cha
Ơn Quốc Tổ gần năm ngàn năm xưa
Đã ra công dựng xây nên đất nước

Nay cháu con để đền ơn sau trước
Họp nhau đây vốn dòng dõi Lạc Hồng,
Lễ vật hương thơm cùng với tấm lòng
Thành kính cung nghinh dâng lên Quốc Tổ

(Lạy)

Quốc Tổ ơi! Chúng con đây

Gốc tích xưa sinh trong bọc trăm trứng
Tiên hay Rồng cũng một dòng mẹ cha
Cùng trong bọc như chung trong một nhà
Thương yêu nhau tình anh em ruột thịt

Nay nơi hải ngoại chung nhau đón Tết
Cũng vẫn có pháo đỏ với bánh chưng
Thịt đậu gạo nếp trong lá gói chung
Như anh em thuở trước cùng trong bọc

Nguyện muôn người cháu con Hồng Lạc
Nhớ tổ tiên mà luôn biết thương nhau
Đoàn kết một lòng gắn bó trước sau
Để gìn giữ quê hương đất nước

Nay trước bàn thờ,
Vọng bái hương linh Quốc Tổ
Hồn thiêng các bậc tiền nhân
Chư vị anh hùng, liệt sĩ
Đồng dâng hương hoa cáo tế
Ba lạy này con cháu xin kính dâng.